ISICAM Farkı

Eviniz İçin Hangi ISICAM Uygundur?

Hangi ISICAM'ın kullanılacağı, yaşanılan coğrafya ve evin konumuna göre belirlenir.

Her iklime, her ihtiyaca yönelik özel bir ISICAM vardır.

Sadece ısıtılan mekanlarda ISICAM Sinerji veya ISICAM Sinerji 3+, hem ısıtılıp hem soğutulan mekanlarda ise ISICAM Konfor veya ISICAM Konfor 3+ kullanılması önerilmektedir.

Doğu Anadalu Bölgesi gibi soğuk iklim koşullarında ISICAM Sinerji / ISICAM Sinerji 3+, Marmara gibi ılıman ve Ege, Akdeniz gibi sıcak iklim koşullarında ise ISICAM Konfor / ISICAM Konfor 3+ kullanılması uygundur.